تاریخچه کفش ها – فروشگاه اینترنتی رزمد تاریخچه کفش مجله رزمد

هنگام پیاده روی، ضربه ی اول به پاشنه ی پای شما می خورد و بعد از آن به صورت منظم ضربات از پاشنه به پنجه پا در گردش خواهند بود، بنابراین وجود یک بالشتک منعطف، که امکان بالایی برای خم کردن انگشتان پای شما فراهم کند در کفش پیاده رویتان ضروری است. و عرض کفش پیاده روی نیز امکان حرکت آزادانه ی انگاشتانتان را به شما بدهد. این نوع پاشنه منجر به کوبیده شدن پای شما بر زمین خواهد شد، که این امر علاوه بر کند کردن سرعت پیاده روی، امکان بروز ساق درد بعد از پیاده روی را افزایش می دهد.

کفش پیاده روی در ناحیه پاشنه باید حداقل ۵/۱ سانتی متر لژ داشته باشد. شاید بتوان ادعا کرد که بعد از وزن، مهمترین ویژگی در کفش پیادهروی و دویدن قابلیت انعطافپذیری است. پیادهروی از فروشگاهی به فروشگاه دیگر میتواند کاری طاقتفرسا باشد که وقت و انرژی زیادی از شما میگیرد. کفشهای طبی با فراهم آوردن تمام عناصر اساسی و ساختاری پای شما با پشتیبانی که برای عملکرد در بهترین حالت و بدون فشار لازم است، میتواند به کاهش درد پا کمک کند. اما نکته منفی که در این راستا وجود دارد این است که بیتوجهی به چند نکته کوچک میتواند باعث هدر رفتن هزینه شما شود و تبدیل به یک تجربه تلخ از خرید کفش شود. در این صورت است که افراد مجبور می گردند تا انواع مختلف کفش ها را بررسی کرده تا بتوانند خرید مناسبی داشته باشند.

کفش کتانی را نیز میتوان در بخشی از این دستهبندی قرار داد. رویه کفش پیاده روی باید از الیاف کتان باشد و در آن حداقل مواد شیمیایی استفاده شود تا از بروز حساسیت ها جلوگیری شود. کفش های ایمنی از سه قسمت شامل زیره کفش، رویه ی کفش و سرپنجه کفش تشکیل می شوند. استفاده از کفش پیاده روی که دارای رویه هایی با منافذ فراوان می باشد در تهویه کفش برای خنک شدن پا و همچنین جلوگیری از بیماری های قارچی مناسب تر می باشد. این کفش ها دارای کفی های مخصوصی هستند که مطابق با ساختار پا طراحی شده اند و وقتی پا بر روی آن قرار می گیرد خطر فشار و آسیب به کمر را به حداقل می رساند. زیرهی کفش پیادهروی و دویدن باید دارای قوسهایی در ناحیهی میانی باشد تا فشار حاصل از ضربات وارد شده به کفش را کمتر به پا منتقل کند. میزان انعطافپذیری در کفشهای دویدن نسبت به کفشهای پیادهروی اهمیت بیشتری دارد.

این مسئله در کفشهای پیادهروی و دویدن اهمیت بیشتری دارد. میزان دما در پا بالا خواهد رفت. با توجه به این که در زمان فعالیتهای ورزشی سوخت و ساز بدن و میزان گردش خون زیاد میشود. یکی از نکات بسیار مهم در انتخاب کفشهای ورزشی، میزان ضربهپذیری و انتقال ضربه به پا است. زیرا قدرت جذب ضربه در آن کاهش یافته و منجر به درد عضلانی و ساق درد خواهد شد. درواقع حرکاتی نظیر خم شدن پنجهی پا، باعث وارد آمدن فشار بیشتری در این ناحیه از کفش شما خواهد شد. کف کفش پیاده روی نباید نازک باشد زیرا در مسیرهای که ناهمواری دارند فشار به پاشنه پا وارد می شود و کفشهای با کف نازک از پاهای شما حفاظت نکرده و پاهایتان اذیت خواهد شد. هنگام خرید کفش پیاده روی به کف کفش نگاه کنید. آنها را به خوبی خشک کنید و از داروهای ضد قارچ موضعی استفاده کنید و با پوشیدن کفش سبک و راحت و جا دار، به پا اجازهی نفس کشیدن بدهید و جورابها را مرتب عوض کنید.